แนวโน้มราคาแป้งมันฯลดลง

นางธิดารัตน์ รอดอนันต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทสงวนวงษ์อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า แนวโน้มราคาแป้งมันสำปะหลังในปี 57 คาดว่า คงจะลดลงอยู่ที่ 400-430 บาทต่อตัน เทียบกับปีนี้ที่เฉลี่ยอยู่ที่ 450 บาทต่อตัน เนื่องจากผลผลิตข้าวโพดที่เป็นวัตถุดิบ ทดแทนแป้งมันกลับมามีผลผลิตได้ตามปกติ ต่อจากปีนี้เกิดอุปสรรคโรคพืชจนผลผลิตเสียหายในหลายประเทศ ซึ่งต้องการให้ภาครัฐระวังการกำหนดนโยบายดูแลราคามัน ฯ ไม่ให้ราคาสูงเกินไป อาจก็จะส่งผลให้ต้นทุนผู้ประกอบการสูงขึ้น แล้วกระทบต่อการแข่งขันในตลาดโลก แล้วสูญเสียตลาดไปให้กับประเทศคู่เข่ง
               
สำหรับราคาที่ผู้รวมการรับซื้อจากเกษตรกร ปัจจุบันอยู่ที่ 2.5 บาทต่อกิโลกรัม  ถือเป็นราคาที่สูงเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่เริ่มมีการปลูกมันสำปะหลังมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศกัมพูชา ที่เริ่มส่งออกมันสัมปะหลังมาไทยมากขึ้น เมื่อประกอบต้นทุนค่าขนส่งเข้ามา ถึงโรงงานและตอนนี้ยังต่ำกว่าราคามันสำปะหลังที่ผลิตในไทย 
ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัท สงวนวงษ์ฯ  มีการผลิต 1,400 ตันต่อวัน ส่งออก 400,000  ตันต่อปี หรือเฉลี่ยคิดคือประมาณ 90 เปอร์เซ็น ของการผลิตทุกอย่าง ขณะที่การผลิตทั้งประเทศของไทยมีปริมาณ 4.2 ล้านตัน แบ่งเป็นการส่งออก 3 ล้านตัน แล้วใช้ภายในประเทศ 1.2 ล้านตัน ส่วนตลาดที่ส่งออกหลักของไทยในปีนี้ ส่วนใหญ่ส่งออกไปยังประเทศจีน มีสัดส่วน 41 เปอร์เซ็น อินโดนีเซีย 13 เปอร์เซ็น ไต้หวัน 12 เปอร์เซ็น ที่เหลือเป็นประเทศต่างๆนาๆ ซึ่งโครงสร้างนี้ได้เปลี่ยนไปจากเดิมที่ส่งออกไปอินโดนีเซีย 30 เปอร์เซ็น จีน 25 เปอร์เซ็น แล้วมาเลเซีย 12 เปอร์เซ็น โดยสาเหตุที่จีนเลี้ยวมาซื้อจากไทยเติมขึ้นมากในปีนี้ เนื่องจากการขาดแคลนข้าวโพดในต่างประเทศ
              
ส่วนยอดขายโดยรวมของบริษัท ฯ ปีนี้ คาดว่า น่าจะได้ถึง 7,000 ล้านบาท เสริมขึ้นจากปีก่อนที่มียอดขายประมาณ 6,000 ล้านบาท เนื่องจากได้ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มเติมจากที่เกิดอุปสรรคการขาดแคลนข้าวโพด ตลอดจนสถานการณ์เงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับปีที่และ แต่การกลับเข้าสู่ภาวะปกติของผลผลิตข้าวโพดยังช่วยให้ยอดขายปีหน้าของบริษัทฯ ลดลง
               
 ทั้งนี้แนวโน้มการแข่งขันที่สูงขึ้นอาจอาจจะช่วยให้ราคามันสัมปะหลังในระยะต่อไปไม่พัฒนาจากปัจจุบันมากนัก แล้วการขยายพื้นที่เพาะปลูกคงไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากเกษตรกรก็มีการเลี้ยวไปปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น จนกระทั่งผู้รวมการจึงต้องหาทางสนับสนุนให้เกษตรกรเติมผลผลิตต่อไร่ จากปัจจุบันที่มีพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศ 8 ล้านไร่ให้ผลผลิตมันสัมปะหลัง 28.7 ล้านตัน  หรือเฉลี่ย 3.6  ตันต่อไร่          
 

แนวโน้มราคาแป้งมันฯลดลง

0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)